Typercn
OperatorToerisme Provincie Oost-Vlaanderen
Nodes102
OSM-Links  1734295 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - - 3  319839863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  278941730 (josm)
 279408698 (josm)
01-03 - -  1661815 (josm | ra)
99 -  319839809 (josm)
01-99 - -  1665483 (josm | ra)
16 -  540380388 (josm)
01-16 - -  35062 (josm | ra)
02 - - 4  1207440281 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  41339476 (josm)
02-04 - -  9917094 (josm | ra)
44 -  246229933 (josm)
02-44 - proposed  11782796 (josm | ra)
45 -  475419343 (josm)
02-45 - proposed  11782789 (josm | ra)
87 -  496263238 (josm)
02-87 - proposed  12381947 (josm | ra)
03 - - 3  278941730 (josm)
 279408698 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  319839863 (josm)
01-03 - -  1661815 (josm | ra)
40 -  320751718 (josm)
03-40 - connection  1435680 (josm | ra)
06 -  475393747 (josm)
03-06 - -  9959098 (josm | ra)
04 - - 5  41339476 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  26268622 (josm)
04-45 - proposed  11797339 (josm | ra)
46 -  41339503 (josm)
 83196167 (josm)
 26268571 (josm)
04-46 - proposed  11797190 (josm | ra)
50 -  48239117 (josm)
04-50 - proposed  11785806 (josm | ra)
02 -  1207440281 (josm)
02-04 - -  9917094 (josm | ra)
1 -  1359122962 (josm)
1-04 - proposed  11785811 (josm | ra)
05 - - 5  6700037703 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  231247464 (josm)
05-6 - proposed  11779743 (josm | ra)
07 -  331578331 (josm)
05-07 - -  36207 (josm | ra)
83 -  461079052 (josm)
05-83 - proposed  11779744 (josm | ra)
14 -  4846055933 (josm)
05-14 - proposed  11779752 (josm | ra)
82 -  6516069108 (josm)
05-82 - proposed  11779746 (josm | ra)
06 - - 2  475393747 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  278941730 (josm)
 279408698 (josm)
03-06 - -  9959098 (josm | ra)
30 -  475413667 (josm)
06-30 - connection  1861567 (josm | ra)
07 - - 3  331578331 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  331578639 (josm)
07-12 - -  1756020 (josm | ra)
08 -  1422896093 (josm)
 332257691 (josm)
07-08 - -  11289006 (josm | ra)
05 -  6700037703 (josm)
05-07 - -  36207 (josm | ra)
08 - - 4  1422896093 (josm)
 332257691 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  322673058 (josm)
08-09 - -  1756074 (josm | ra)
07 -  331578331 (josm)
07-08 - -  11289006 (josm | ra)
11 -  332084672 (josm)
08-11 - -  1756078 (josm | ra)
10 -  540971562 (josm)
08-10 - -  1702669 (josm | ra)
09 - - 3  322673058 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  540971562 (josm)
09-10 - -  1756070 (josm | ra)
13 -  1422602287 (josm)
09-13 - -  1702665 (josm | ra)
08 -  1422896093 (josm)
 332257691 (josm)
08-09 - -  1756074 (josm | ra)
10 - - 4  540971562 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  322673058 (josm)
09-10 - -  1756070 (josm | ra)
73 -  521890416 (josm)
10-73 - connection  1758108 (josm | ra)
08 -  1422896093 (josm)
 332257691 (josm)
08-10 - -  1702669 (josm | ra)
19 -  3352156619 (josm)
10-19 - -  536497 (josm | ra)
11 - - 3  332084672 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  331578639 (josm)
11-12 - -  1755399 (josm | ra)
14 -  472908232 (josm)
11-14 - -  1755398 (josm | ra)
08 -  1422896093 (josm)
 332257691 (josm)
08-11 - -  1756078 (josm | ra)
12 - - 3  331578639 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  331578331 (josm)
07-12 - -  1756020 (josm | ra)
11 -  332084672 (josm)
11-12 - -  1755399 (josm | ra)
22 -  742436120 (josm)
 742436126 (josm)
12-22 - -  1755000 (josm | ra)
13 - - 3  1422602287 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  322673058 (josm)
09-13 - -  1702665 (josm | ra)
15 -  346897818 (josm)
13-15 - -  1727150 (josm | ra)
18 -  1422896103 (josm)
13-18 - -  1702660 (josm | ra)
14 - - 3  472908232 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  260444385 (josm)
14-21 - -  1755365 (josm | ra)
11 -  332084672 (josm)
11-14 - -  1755398 (josm | ra)
15 -  346897818 (josm)
14-15 - -  1756017 (josm | ra)
15 - - 3  346897818 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  472908232 (josm)
14-15 - -  1756017 (josm | ra)
20 -  1144185757 (josm)
15-20 - -  1756019 (josm | ra)
13 -  1422602287 (josm)
13-15 - -  1727150 (josm | ra)
16 - - 3  540380388 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  300977022 (josm)
16-17 - -  1021212 (josm | ra)
01 -  319839863 (josm)
01-16 - -  35062 (josm | ra)
78 -  321656368 (josm)
16-78 - -  35068 (josm | ra)
17 - - 3  300977022 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  321579522 (josm)
17-74 - -  35051 (josm | ra)
16 -  540380388 (josm)
16-17 - -  1021212 (josm | ra)
22 -  742436120 (josm)
 742436126 (josm)
17-22 - -  35053 (josm | ra)
18 - - 3  1422896103 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  507536320 (josm)
18-26 - -  1727151 (josm | ra)
20 -  1144185757 (josm)
18-20 - -  1702661 (josm | ra)
13 -  1422602287 (josm)
13-18 - -  1702660 (josm | ra)
19 - - 3  3352156619 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  507536320 (josm)
19-26 - -  1650396 (josm | ra)
10 -  540971562 (josm)
10-19 - -  536497 (josm | ra)
23 -  3352156654 (josm)
19-23 - -  934537 (josm | ra)
20 - - 3  1144185757 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  260152029 (josm)
20-25 - -  1702640 (josm | ra)
15 -  346897818 (josm)
15-20 - -  1756019 (josm | ra)
18 -  1422896103 (josm)
18-20 - -  1702661 (josm | ra)
21 - - 3  260444385 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  257373441 (josm)
21-24 - -  1755265 (josm | ra)
14 -  472908232 (josm)
14-21 - -  1755365 (josm | ra)
22 -  742436120 (josm)
 742436126 (josm)
21-22 - -  1755264 (josm | ra)
22 - - 4  742436120 (josm)
 742436126 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  260444385 (josm)
21-22 - -  1755264 (josm | ra)
17 -  300977022 (josm)
17-22 - -  35053 (josm | ra)
12 -  331578639 (josm)
12-22 - -  1755000 (josm | ra)
66 -  6704083402 (josm)
22-66 - -  1755001 (josm | ra)
23 - - 3  3352156654 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  1419122256 (josm)
23-30 - -  299139 (josm | ra)
93 -  1588647670 (josm)
23-93 - connection  934540 (josm | ra)
19 -  3352156619 (josm)
19-23 - -  934537 (josm | ra)
24 - - 3  257373441 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  260152029 (josm)
24-25 - -  1755266 (josm | ra)
21 -  260444385 (josm)
21-24 - -  1755265 (josm | ra)
28 -  1422895972 (josm)
24-28 - -  1755273 (josm | ra)
25 - - 3  260152029 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  257373441 (josm)
24-25 - -  1755266 (josm | ra)
29 -  304099633 (josm)
25-29 - -  1702641 (josm | ra)
20 -  1144185757 (josm)
20-25 - -  1702640 (josm | ra)
26 - - 3  507536320 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  330780281 (josm)
26-27 - -  1650397 (josm | ra)
18 -  1422896103 (josm)
18-26 - -  1727151 (josm | ra)
19 -  3352156619 (josm)
19-26 - -  1650396 (josm | ra)
27 - - 3  330780281 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  304099633 (josm)
27-29 - -  1650393 (josm | ra)
26 -  507536320 (josm)
26-27 - -  1650397 (josm | ra)
33 -  1417685810 (josm)
27-33 - -  66156 (josm | ra)
28 - - 3  1422895972 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  257373441 (josm)
24-28 - -  1755273 (josm | ra)
36 -  702246046 (josm)
28-36 - -  1755280 (josm | ra)
66 -  6704083402 (josm)
28-66 - -  1755358 (josm | ra)
29 - - 4  304099633 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  260152029 (josm)
25-29 - -  1702641 (josm | ra)
31 -  304100888 (josm)
29-31 - -  1650399 (josm | ra)
27 -  330780281 (josm)
27-29 - -  1650393 (josm | ra)
36 -  702246046 (josm)
29-36 - -  1755303 (josm | ra)
30 - - 3  1419122256 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  1419122240 (josm)
30-32 - -  299138 (josm | ra)
91 -  1422896145 (josm)
30-91 - connection  299140 (josm | ra)
23 -  3352156654 (josm)
23-30 - -  299139 (josm | ra)
31 - - 3  304100888 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  304099633 (josm)
29-31 - -  1650399 (josm | ra)
39 -  304100556 (josm)
31-39 - -  1702642 (josm | ra)
41 -  461083863 (josm)
31-41 - -  1650398 (josm | ra)
32 - - 3  1419122240 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  518803122 (josm)
32-70 - connection  308619 (josm | ra)
38 -  1419122239 (josm)
 330780638 (josm)
32-38 - -  308617 (josm | ra)
30 -  1419122256 (josm)
30-32 - -  299138 (josm | ra)
33 - - 3  1417685810 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  304100556 (josm)
33-39 - -  333244 (josm | ra)
27 -  330780281 (josm)
27-33 - -  66156 (josm | ra)
38 -  1419122239 (josm)
 330780638 (josm)
33-38 - -  66154 (josm | ra)
34 - - 3  2725597120 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  702246077 (josm)
34-37 - -  1755285 (josm | ra)
40 -  5894819055 (josm)
34-40 - -  1755010 (josm | ra)
66 -  6704083402 (josm)
34-66 - -  1755002 (josm | ra)
35 - - 3  1853039618 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
67 -  1422602265 (josm)
35-67 - -  1755032 (josm | ra)
43 -  3907074356 (josm)
35-43 - -  1755082 (josm | ra)
40 -  5894819055 (josm)
35-40 - -  1755059 (josm | ra)
36 - - 3  702246046 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  304099633 (josm)
29-36 - -  1755303 (josm | ra)
37 -  702246077 (josm)
36-37 - -  1755281 (josm | ra)
28 -  1422895972 (josm)
28-36 - -  1755280 (josm | ra)
37 - - 3  702246077 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  461083863 (josm)
37-41 - -  1755287 (josm | ra)
36 -  702246046 (josm)
36-37 - -  1755281 (josm | ra)
34 -  2725597120 (josm)
34-37 - -  1755285 (josm | ra)
38 - - 5  1419122239 (josm)
 330780638 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  1415935410 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
33 -  1417685810 (josm)
33-38 - -  66154 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
32 -  1419122240 (josm)
32-38 - -  308617 (josm | ra)
71 -  1422896089 (josm)
38-71 - connection  308618 (josm | ra)
39 - - 4  304100556 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  304100888 (josm)
31-39 - -  1702642 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
33 -  1417685810 (josm)
33-39 - -  333244 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
40 - - 3  5894819055 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  1425332428 (josm)
40-61 - -  1755062 (josm | ra)
35 -  1853039618 (josm)
35-40 - -  1755059 (josm | ra)
34 -  2725597120 (josm)
34-40 - -  1755010 (josm | ra)
41 - - 3  461083863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  304100888 (josm)
31-41 - -  1650398 (josm | ra)
37 -  702246077 (josm)
37-41 - -  1755287 (josm | ra)
42 -  3907240530 (josm)
41-42 - -  1650390 (josm | ra)
42 - - 3  3907240530 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  461083863 (josm)
41-42 - -  1650390 (josm | ra)
46 -  1415935407 (josm)
42-46 - -  307726 (josm | ra)
43 -  3907074356 (josm)
42-43 - -  1755081 (josm | ra)
43 - - 3  3907074356 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  624624633 (josm)
43-47 - -  1755085 (josm | ra)
35 -  1853039618 (josm)
35-43 - -  1755082 (josm | ra)
42 -  3907240530 (josm)
42-43 - -  1755081 (josm | ra)
44 - - 8  1419122236 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  304100556 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
66 -  1383634855 (josm)
44-66 - connection  1770720 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
44-66 - connection  1770720 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
38 -  1419122239 (josm)
 330780638 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
45 -  3152393106 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
44 - - 8  1415935410 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  304100556 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
66 -  1383634855 (josm)
44-66 - connection  1770720 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
44-66 - connection  1770720 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
39-44 - -  308589 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
38 -  1419122239 (josm)
 330780638 (josm)
38-44 - -  308591 (josm | ra)
45 -  3152393106 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
45 - - 4  3152393106 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  503521654 (josm)
45-65 - connection  307694 (josm | ra)
46 -  1415935407 (josm)
45-46 - -  307720 (josm | ra)
44 -  1415935410 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
44 -  1419122236 (josm)
44-45 - -  307723 (josm | ra)
46 - - 3  1415935407 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1239771723 (josm)
11-46 - connection  1770716 (josm | ra)
45 -  3152393106 (josm)
45-46 - -  307720 (josm | ra)
42 -  3907240530 (josm)
42-46 - -  307726 (josm | ra)
47 - - 3  624624633 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1039364460 (josm)
47-57 - -  1754228 (josm | ra)
53 -  1422602270 (josm)
47-53 - -  1754215 (josm | ra)
43 -  3907074356 (josm)
43-47 - -  1755085 (josm | ra)
53 - - 3  1422602270 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  624624633 (josm)
47-53 - -  1754215 (josm | ra)
54 -  1422895862 (josm)
53-54 - -  1754210 (josm | ra)
12 -  1422895875 (josm)
12-53 - connection  1754211 (josm | ra)
54 - - 3  1422895862 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  322690249 (josm)
13-54 - connection  1754208 (josm | ra)
56 -  558815648 (josm)
54-56 - -  1754199 (josm | ra)
53 -  1422602270 (josm)
53-54 - -  1754210 (josm | ra)
55 - - 8  1422602103 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  322690249 (josm)
13-55 - connection  1752857 (josm | ra)
55 -  327583791 (josm)
13-55 - connection  1752857 (josm | ra)
55 -  327583791 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
55 -  327583791 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
55 -  327583791 (josm)
17-55 - connection  1752819 (josm | ra)
58 -  1172921857 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
59 -  1293228863 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
17 -  1422602101 (josm)
17-55 - connection  1752819 (josm | ra)
55 - - 8  327583791 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  322690249 (josm)
13-55 - connection  1752857 (josm | ra)
58 -  1172921857 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
59 -  1293228863 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
17 -  1422602101 (josm)
17-55 - connection  1752819 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
13-55 - connection  1752857 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
17-55 - connection  1752819 (josm | ra)
56 - - 3  558815648 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1039364460 (josm)
56-57 - -  1754179 (josm | ra)
60 -  1422602111 (josm)
56-60 - -  1754195 (josm | ra)
54 -  1422895862 (josm)
54-56 - -  1754199 (josm | ra)
57 - - 3  1039364460 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  558815648 (josm)
56-57 - -  1754179 (josm | ra)
47 -  624624633 (josm)
47-57 - -  1754228 (josm | ra)
62 -  1422602213 (josm)
57-62 - -  1754176 (josm | ra)
58 - - 4  1172921857 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  327583791 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
55-58 - -  1752820 (josm | ra)
20 -  1422895731 (josm)
20-58 - connection  1750571 (josm | ra)
69 -  1752329190 (josm)
58-69 - -  1750569 (josm | ra)
59 - - 4  1293228863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  327583791 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
68 -  1422602095 (josm)
59-68 - -  1752884 (josm | ra)
55 -  1422602103 (josm)
55-59 - -  1752822 (josm | ra)
60 -  1422602111 (josm)
59-60 - -  1752885 (josm | ra)
60 - - 3  1422602111 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  558815648 (josm)
56-60 - -  1754195 (josm | ra)
64 -  1060344670 (josm)
60-64 - -  1752891 (josm | ra)
59 -  1293228863 (josm)
59-60 - -  1752885 (josm | ra)
61 - - 3  1425332428 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  1422602213 (josm)
61-62 - -  1753728 (josm | ra)
67 -  1422602265 (josm)
61-67 - -  1753716 (josm | ra)
40 -  5894819055 (josm)
40-61 - -  1755062 (josm | ra)
62 - - 3  1422602213 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  498420549 (josm)
62-65 - -  1753736 (josm | ra)
57 -  1039364460 (josm)
57-62 - -  1754176 (josm | ra)
61 -  1425332428 (josm)
61-62 - -  1753728 (josm | ra)
63 - - 3  1422895721 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  1172921846 (josm)
63-70 - -  1750544 (josm | ra)
41 -  1422602077 (josm)
41-63 - connection  1746817 (josm | ra)
20 -  1422895731 (josm)
20-63 - connection  1746814 (josm | ra)
64 - - 3  1060344670 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  498420549 (josm)
64-65 - -  1752903 (josm | ra)
71 -  777068141 (josm)
64-71 - -  1752898 (josm | ra)
60 -  1422602111 (josm)
60-64 - -  1752891 (josm | ra)
65 - - 3  498420549 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  1060344670 (josm)
64-65 - -  1752903 (josm | ra)
72 -  1422602120 (josm)
65-72 - -  1752917 (josm | ra)
62 -  1422602213 (josm)
62-65 - -  1753736 (josm | ra)
66 - - 3  6704083402 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  742436120 (josm)
 742436126 (josm)
22-66 - -  1755001 (josm | ra)
28 -  1422895972 (josm)
28-66 - -  1755358 (josm | ra)
34 -  2725597120 (josm)
34-66 - -  1755002 (josm | ra)
67 - - 3  1422602265 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  1303654172 (josm)
67-73 - -  1753707 (josm | ra)
61 -  1425332428 (josm)
61-67 - -  1753716 (josm | ra)
35 -  1853039618 (josm)
35-67 - -  1755032 (josm | ra)
68 - - 3  1422602095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  624628509 (josm)
68-85 - -  1751382 (josm | ra)
59 -  1293228863 (josm)
59-68 - -  1752884 (josm | ra)
69 -  1752329190 (josm)
68-69 - -  1751424 (josm | ra)
69 - - 3  1752329190 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  1172921846 (josm)
69-70 - -  1750558 (josm | ra)
58 -  1172921857 (josm)
58-69 - -  1750569 (josm | ra)
68 -  1422602095 (josm)
68-69 - -  1751424 (josm | ra)
70 - - 3  1172921846 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
86 -  1133051206 (josm)
70-86 - -  1750543 (josm | ra)
63 -  1422895721 (josm)
63-70 - -  1750544 (josm | ra)
69 -  1752329190 (josm)
69-70 - -  1750558 (josm | ra)
71 - - 3  777068141 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  624628509 (josm)
71-85 - -  1751499 (josm | ra)
64 -  1060344670 (josm)
64-71 - -  1752898 (josm | ra)
88 -  1140854392 (josm)
71-88 - -  1751505 (josm | ra)
72 - - 3  1422602120 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  498420549 (josm)
65-72 - -  1752917 (josm | ra)
88 -  1140854392 (josm)
72-88 - -  1752916 (josm | ra)
73 -  1303654172 (josm)
72-73 - -  1753703 (josm | ra)
73 - - 3  1303654172 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  321579522 (josm)
73-74 - -  1753693 (josm | ra)
72 -  1422602120 (josm)
72-73 - -  1753703 (josm | ra)
67 -  1422602265 (josm)
67-73 - -  1753707 (josm | ra)
74 - - 3  321579522 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  300977022 (josm)
17-74 - -  35051 (josm | ra)
75 -  321579519 (josm)
74-75 - -  1751041 (josm | ra)
73 -  1303654172 (josm)
73-74 - -  1753693 (josm | ra)
75 - - 4  321579519 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
77 -  321579434 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
74 -  321579522 (josm)
74-75 - -  1751041 (josm | ra)
76 -  1422602106 (josm)
75-76 - -  1753203 (josm | ra)
76 - - 3  1422602106 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  321579519 (josm)
75-76 - -  1753203 (josm | ra)
92 -  444927642 (josm)
76-92 - -  1752924 (josm | ra)
88 -  1140854392 (josm)
76-88 - -  1752922 (josm | ra)
77 - - 6  321579434 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
75 -  321579519 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
78 -  321656368 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
80 -  348563041 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
77 - - 6  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  321579434 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
77 -  321579434 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
77 -  321579434 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
75 -  321579519 (josm)
75-77 - -  1753195 (josm | ra)
78 -  321656368 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
80 -  348563041 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
78 - - 4  321656368 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
77 -  321579434 (josm)
77-78 - -  1753688 (josm | ra)
16 -  540380388 (josm)
16-78 - -  35068 (josm | ra)
79 -  1363116005 (josm)
78-79 - -  1665484 (josm | ra)
79 - - 3  1363116005 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  319839809 (josm)
79-99 - -  1665486 (josm | ra)
78 -  321656368 (josm)
78-79 - -  1665484 (josm | ra)
81 -  331987354 (josm)
79-81 - -  1665485 (josm | ra)
80 - - 4  348563041 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  321579425 (josm)
 321579420 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
77 -  321579434 (josm)
77-80 - -  1667037 (josm | ra)
81 -  331987354 (josm)
80-81 - -  1665487 (josm | ra)
93 -  792696493 (josm)
80-93 - -  1667038 (josm | ra)
81 - - 3  331987354 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  339499906 (josm)
81-82 - -  1665488 (josm | ra)
80 -  348563041 (josm)
80-81 - -  1665487 (josm | ra)
79 -  1363116005 (josm)
79-81 - -  1665485 (josm | ra)
82 - - 3  339499906 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  320946851 (josm)
82-98 - -  1665489 (josm | ra)
81 -  331987354 (josm)
81-82 - -  1665488 (josm | ra)
84 -  348562652 (josm)
82-84 - -  1667039 (josm | ra)
83 - - 3  345819524 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  348562652 (josm)
83-84 - -  1667040 (josm | ra)
97 -  719240638 (josm)
83-97 - -  1667042 (josm | ra)
93 -  792696493 (josm)
83-93 - -  1667041 (josm | ra)
84 - - 3  348562652 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  331987420 (josm)
84-96 - -  1667043 (josm | ra)
82 -  339499906 (josm)
82-84 - -  1667039 (josm | ra)
83 -  345819524 (josm)
83-84 - -  1667040 (josm | ra)
85 - - 3  624628509 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  624632914 (josm)
85-87 - -  1751381 (josm | ra)
71 -  777068141 (josm)
71-85 - -  1751499 (josm | ra)
68 -  1422602095 (josm)
68-85 - -  1751382 (josm | ra)
86 - - 3  1133051206 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  879356365 (josm)
86-89 - -  1747653 (josm | ra)
40 -  1131578971 (josm)
40-86 - connection  1747657 (josm | ra)
70 -  1172921846 (josm)
70-86 - -  1750543 (josm | ra)
87 - - 3  624632914 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  624628509 (josm)
85-87 - -  1751381 (josm | ra)
90 -  624634003 (josm)
87-90 - -  1751350 (josm | ra)
89 -  879356365 (josm)
87-89 - -  1751356 (josm | ra)
88 - - 4  1140854392 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  624634003 (josm)
88-90 - -  1751506 (josm | ra)
71 -  777068141 (josm)
71-88 - -  1751505 (josm | ra)
76 -  1422602106 (josm)
76-88 - -  1752922 (josm | ra)
72 -  1422602120 (josm)
72-88 - -  1752916 (josm | ra)
89 - - 3  879356365 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  410622005 (josm)
21-89 - connection  1747619 (josm | ra)
87 -  624632914 (josm)
87-89 - -  1751356 (josm | ra)
86 -  1133051206 (josm)
86-89 - -  1747653 (josm | ra)
90 - - 3  624634003 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  624632914 (josm)
87-90 - -  1751350 (josm | ra)
88 -  1140854392 (josm)
88-90 - -  1751506 (josm | ra)
91 -  1908969747 (josm)
90-91 - -  1751351 (josm | ra)
91 - - 3  1908969747 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
92 -  444927642 (josm)
91-92 - -  1751508 (josm | ra)
90 -  624634003 (josm)
90-91 - -  1751351 (josm | ra)
17 -  849637528 (josm)
17-91 - connection  1751345 (josm | ra)
92 - - 3  444927642 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  130215692 (josm)
92-94 - -  1751509 (josm | ra)
76 -  1422602106 (josm)
76-92 - -  1752924 (josm | ra)
91 -  1908969747 (josm)
91-92 - -  1751508 (josm | ra)
93 - - 3  792696493 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  345819524 (josm)
83-93 - -  1667041 (josm | ra)
80 -  348563041 (josm)
80-93 - -  1667038 (josm | ra)
95 -  410622027 (josm)
93-95 - -  1753182 (josm | ra)
94 - - 3  130215692 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  410622027 (josm)
94-95 - -  1751742 (josm | ra)
92 -  444927642 (josm)
92-94 - -  1751509 (josm | ra)
96 -  921917307 (josm)
94-96 - -  1751518 (josm | ra)
95 - - 3  1364199723 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  331987420 (josm)
95-96 - -  1667044 (josm | ra)
48 -  890392405 (josm)
48-95 - connection  1667035 (josm | ra)
45 -  1042554730 (josm)
45-95 - connection  1667034 (josm | ra)
95 - - 3  410622027 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  130215692 (josm)
94-95 - -  1751742 (josm | ra)
97 -  719240638 (josm)
95-97 - -  1751743 (josm | ra)
93 -  792696493 (josm)
93-95 - -  1753182 (josm | ra)
96 - - 3  331987420 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
97 -  320947051 (josm)
96-97 - -  1667045 (josm | ra)
84 -  348562652 (josm)
84-96 - -  1667043 (josm | ra)
95 -  1364199723 (josm)
95-96 - -  1667044 (josm | ra)
96 - - 3  921917307 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  130215692 (josm)
94-96 - -  1751518 (josm | ra)
98 -  268853898 (josm)
96-98 - -  1751737 (josm | ra)
10 -  1677408667 (josm)
10-96 - connection  1750182 (josm | ra)
97 - - 3  719240638 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  345819524 (josm)
83-97 - -  1667042 (josm | ra)
95 -  410622027 (josm)
95-97 - -  1751743 (josm | ra)
48 -  890392405 (josm)
48-97 - connection  1667036 (josm | ra)
97 - - 3  320947051 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  320946851 (josm)
97-98 - -  1667046 (josm | ra)
96 -  331987420 (josm)
96-97 - -  1667045 (josm | ra)
41 -  1364199834 (josm)
41-97 - connection  1667033 (josm | ra)
98 - - 3  268853898 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  410622071 (josm)
98-99 - -  1665671 (josm | ra)
49 -  874432191 (josm)
49-98 - connection  1665655 (josm | ra)
96 -  921917307 (josm)
96-98 - -  1751737 (josm | ra)
98 - - 3  320946851 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  319839809 (josm)
98-99 - -  131296 (josm | ra)
97 -  320947051 (josm)
97-98 - -  1667046 (josm | ra)
82 -  339499906 (josm)
82-98 - -  1665489 (josm | ra)
99 - - 3  319839809 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  319839863 (josm)
01-99 - -  1665483 (josm | ra)
98 -  320946851 (josm)
98-99 - -  131296 (josm | ra)
79 -  1363116005 (josm)
79-99 - -  1665486 (josm | ra)
99 - - 3  410622071 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  268853898 (josm)
98-99 - -  1665671 (josm | ra)
01 -  568863403 (josm)
01-99 - connection  1665638 (josm | ra)
05 -  920535625 (josm)
05-99 - connection  1665656 (josm | ra)