Typercn
OperatorNaturpark Hümmling e.V.
Nodes29
OSM-Links  14998542 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - 3 2  1617252762 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  1617252776 (josm)
01-43 - -  15004028 (josm | ra)
89 -  1830374922 (josm)
01-89 - -  15003123 (josm | ra)
02 - 3 3  8558482217 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  1451163161 (josm)
02-07 - -  13273091 (josm | ra)
27 -  265324623 (josm)
02-27 - -  13273090 (josm | ra)
18 -  1736477796 (josm)
02-18 - -  13273089 (josm | ra)
07 - 3 3  1451163161 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1736477713 (josm)
07-96 - -  13273087 (josm | ra)
02 -  8558482217 (josm)
02-07 - -  13273091 (josm | ra)
27 -  265324623 (josm)
07-27 - -  13273092 (josm | ra)
09 - 2 2  373417051 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  8201248573 (josm)
09-13 - -  15002071 (josm | ra)
82 -  2707570354 (josm)
09-82 - -  15002072 (josm | ra)
13 - 3 3  8201248573 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  373417051 (josm)
09-13 - -  15002071 (josm | ra)
85 -  512005010 (josm)
13-85 - -  15002070 (josm | ra)
79 -  373748825 (josm)
13-79 - -  15002074 (josm | ra)
15 - 3 3  493498429 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  512005010 (josm)
15-85 - -  14918333 (josm | ra)
41 -  6789077773 (josm)
15-41 - -  14917933 (josm | ra)
98 -  8512251498 (josm)
15-98 - connection  14918225 (josm | ra)
18 - 3 3  1736477796 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  2678871050 (josm)
18-65 - connection  13153690 (josm | ra)
02 -  8558482217 (josm)
02-18 - -  13273089 (josm | ra)
96 -  1736477713 (josm)
18-96 - -  13273088 (josm | ra)
27 - 3 3  265324623 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  1451163161 (josm)
07-27 - -  13273092 (josm | ra)
02 -  8558482217 (josm)
02-27 - -  13273090 (josm | ra)
35 -  273382250 (josm)
27-35 - -  13273093 (josm | ra)
31 - 3 2  2395451780 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  2395451773 (josm)
31-75 - -  15004095 (josm | ra)
54 -  1085371489 (josm)
31-54 - -  15004094 (josm | ra)
35 - 3 3  273382250 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  494231898 (josm)
35-51 - -  15002669 (josm | ra)
63 -  2622158330 (josm)
35-63 - connection  13272245 (josm | ra)
27 -  265324623 (josm)
27-35 - -  13273093 (josm | ra)
38 - 3 3  992720585 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  2401287525 (josm)
38-78 - -  15002448 (josm | ra)
85 -  512005010 (josm)
38-85 - -  15002162 (josm | ra)
77 -  9796166734 (josm)
38-77 - -  15002423 (josm | ra)
41 - 3 3  6789077773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  2401287525 (josm)
41-78 - -  14921673 (josm | ra)
35 -  6732757055 (josm)
35-41 - connection  14912720 (josm | ra)
15 -  493498429 (josm)
15-41 - -  14917933 (josm | ra)
43 - 3 3  1617252776 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  418721335 (josm)
43-68 - -  15004030 (josm | ra)
54 -  1085371489 (josm)
43-54 - -  15004039 (josm | ra)
01 -  1617252762 (josm)
01-43 - -  15004028 (josm | ra)
49 - 3 3  1832350546 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  1830374922 (josm)
49-89 - -  15003112 (josm | ra)
51 -  494231898 (josm)
49-51 - -  15002800 (josm | ra)
57 -  2690541132 (josm)
49-57 - -  15002864 (josm | ra)
51 - 3 3  494231898 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  418721335 (josm)
51-68 - -  15002670 (josm | ra)
49 -  1832350546 (josm)
49-51 - -  15002800 (josm | ra)
35 -  273382250 (josm)
35-51 - -  15002669 (josm | ra)
54 - 3 3  1085371489 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  1617252776 (josm)
43-54 - -  15004039 (josm | ra)
68 -  418721335 (josm)
54-68 - -  15004140 (josm | ra)
31 -  2395451780 (josm)
31-54 - -  15004094 (josm | ra)
57 - 3 2  2690541132 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  2690541150 (josm)
50-57 - connection  15002865 (josm | ra)
49 -  1832350546 (josm)
49-57 - -  15002864 (josm | ra)
59 - 3 3  10259334312 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  373748825 (josm)
59-79 - -  15002522 (josm | ra)
82 -  2707570354 (josm)
59-82 - -  15002425 (josm | ra)
77 -  9796166734 (josm)
59-77 - -  15002424 (josm | ra)
63 - 4 4  2622158330 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  9037123926 (josm)
54-63 - -  13272240 (josm | ra)
31 -  9130124309 (josm)
31-63 - -  13272016 (josm | ra)
35 -  273382250 (josm)
35-63 - connection  13272245 (josm | ra)
29 -  873829081 (josm)
29-63 - -  13272017 (josm | ra)
65 - 3 3  2678871050 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  1736477796 (josm)
18-65 - connection  13153690 (josm | ra)
64 -  5336333547 (josm)
64-65 - -  13153692 (josm | ra)
66 -  1706051521 (josm)
65-66 - -  13153691 (josm | ra)
68 - 3 3  418721335 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  1085371489 (josm)
54-68 - -  15004140 (josm | ra)
43 -  1617252776 (josm)
43-68 - -  15004030 (josm | ra)
51 -  494231898 (josm)
51-68 - -  15002670 (josm | ra)
75 - 3 2  2395451773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  2395451780 (josm)
31-75 - -  15004095 (josm | ra)
77 -  9796166734 (josm)
75-77 - -  15004096 (josm | ra)
77 - 3 3  9796166734 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  992720585 (josm)
38-77 - -  15002423 (josm | ra)
59 -  10259334312 (josm)
59-77 - -  15002424 (josm | ra)
75 -  2395451773 (josm)
75-77 - -  15004096 (josm | ra)
78 - 4 2  2401287525 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  992720585 (josm)
38-78 - -  15002448 (josm | ra)
41 -  6789077773 (josm)
41-78 - -  14921673 (josm | ra)
79 - 3 3  373748825 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  8201248573 (josm)
13-79 - -  15002074 (josm | ra)
82 -  2707570354 (josm)
79-82 - -  15002073 (josm | ra)
59 -  10259334312 (josm)
59-79 - -  15002522 (josm | ra)
82 - 4 4  2707570354 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1736477713 (josm)
82-96 - -  15002482 (josm | ra)
09 -  373417051 (josm)
09-82 - -  15002072 (josm | ra)
59 -  10259334312 (josm)
59-82 - -  15002425 (josm | ra)
79 -  373748825 (josm)
79-82 - -  15002073 (josm | ra)
85 - 3 3  512005010 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  493498429 (josm)
15-85 - -  14918333 (josm | ra)
13 -  8201248573 (josm)
13-85 - -  15002070 (josm | ra)
38 -  992720585 (josm)
38-85 - -  15002162 (josm | ra)
89 - 4 2  1830374922 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  1617252762 (josm)
01-89 - -  15003123 (josm | ra)
49 -  1832350546 (josm)
49-89 - -  15003112 (josm | ra)
96 - 3 3  1736477713 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  1451163161 (josm)
07-96 - -  13273087 (josm | ra)
18 -  1736477796 (josm)
18-96 - -  13273088 (josm | ra)
82 -  2707570354 (josm)
82-96 - -  15002482 (josm | ra)